http://www.axgig.com/images/74209857218716100147.gif

قدرتی که دشمنان را به تمجید از ایران وا داشت

در سال های قبل از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ایران با اینکه رژیم پهلوی با یکی از قدرت‌های جهان یعنی آمریکای مستکبر رابطه دوستی و شاید بتوان گفت ارباب و نوکری داشت و با حمایت آن ها به عنوان ژاندارم منطقه شناخته می شد، اما به گفته کارشناسان و صاحب نظران غربی از نظر نظامی قدرت چندانی نداشت و بسیار ضعیف بود.

تغییر 180 درجه ای معادلات با پیروزی انقلاب اسلامی ایران

با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال 57 معادلات جهانی بطور محسوسی تغییر کرد. جنایات منافقین و ترورها و نا آرامی های داخلی از یک سو، تجاوز صدام حسین و هشت سال جنگ تحمیلی از سوی دیگر، در کنار تحریم های تمام عیار و همه جانبه از طرف کشورهای غربی از آغاز انقلاب مثلثی را تشکیل داد که ایران را در تنگنا قرار دهد و به زانو درآورد، غافل از اینکه همین تهدیدها به فرصتی تبدیل شد که ایران را به قدرتی جهانی تبدیل کرد.

[ شنبه 28 بهمن 1396 ] [ 16:36 ] [ بیرجندی ]